Për të qenë pjesë e “Vetë-Kujdesit të Biznesit” (“Business Web Self Care”), ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj në Llogarinë Kryesore. Nëse dëshironi të kontrolloni transaksionet tuaja dhe informacionin tuaj personal, shkoni te Residential , pastaj Register